Usluge

 
 

PRONALAZIMO ZA VAS  PARTNERA U INOSTRANSTVU

 • Pronalazimo potencijalne klijente i partnere za vašu firmu 
 • Pomažemo u povezivanju sa inostranim kompanijama - posredujemo, nalazimo, organizujemo susrete, vodimo pregovore za vas 
 • Pravimo analizu privredne situacije, pravnih okvira, konkurencije i potencijalnih mogućnosti poslovanja na inostranom tržištu 
 • Povezujemo firme sa potencijalnim investitorima i fondovima, popunjavamoneophodnu dokumentaciju kod prijava za traženje sredstava

 

ANALIZA 

POSLOVANJA


 • Pomažemo u izradi strategije razvoja preduzeća 
 • Izrađujemo biznis planove za vas 
 • Izrađujemo marketing koncept razvoja vašeg preduzeća 
 • Pomažemo u upravljanju projektima 
 • Unapređujemo praksu vašeg korporativnog upravljanja

 

PROMOVIŠEMO 

VAŠU FIRMU 

I PROJEKTE

 • Organizujemo štampanje promotivnog materijala vaše firme, vršimo pripremu za štampu 
 • Vršimo izradu Power point prezentacije vaše firme i drugih promotivnih i informativnih materijala 
 • Predstavljamo vaše preduzeće na sajtu BGB-a 
 • Izrađujemo koncepciju spoljne komunikacije firme, reklame i medijske kampanje

 
 

REPREZENTACIJA

STRANIH I DOMAĆIH KOMPANIJA

 • Organizacija uvoza, carinjenja robe, dostava i logistika
 • Veleprodaja
 • Maloprodaja

 

PREVODIMO

I TUMAČIMO

DOKUMENTA

 • Engleski

 • Francuski

 • Nemački

 • Ruski

 • Ukrajinski

 • Makedonski

 

HOSPITALITY & TOURISM

CONSULTING

 • Istraživanje i analiza tržišta radi definisanja poslovnih potreba
 • Priprema jasno definisanog akcionog plana i učešće u njegovoj realizaciji
 • Unapređivanje organizacije rada u cilju povećanja profitabilnosti
 • Pomoć pri razvoju i implementaciji novih sistema prodaje
 • Edukacija iz oblasti marketinga i komunikacije
 • Stručna pomoć u izgradnji prepoznatljivog imidža
 • Poslovno povezivanje (networking)